29.05.2021 Ako požiadať o plynovú prípojku

V dnešnej dobe, kedy sa celý svet začína orientovať na ekologické spôsoby vykurovania objektov, sa do popredia dostáva práve vykrovanie prostredníctvom zemného plynu. Slovensko v tomto smere začína zažívať akýsi boom obnovy starých pripojení a vzniku nových sietí, ktoré ešte neboli pokryté z pohľadu inžinierskych sietí. Ak ste napríklad vo fáze výstavby nového domu, alebo sa vo vašom okolí budujú nové inžinierske siete a uvažujete nad pripojením sa k plynu, v tomto článku by sme Vám chceli dať jednoduchý návod v 7 krokoch ako na to, aj s našou pomocou.

Žiadosť o pripojenie

Najjednoduchším spôsobom, zároveň najrýchlejším je podanie si online žiadosti priamo u spoločnosti SPP - distribúcia a.s., prípadne môžete využiť papierové tlačivo, ktoré je možné podať poštou alebo osobne na klientskej pobočke distribútora. Na základe Vašej žiadosti Vám SPP - distribúcia zašle faktúru na úhradu poplatku za pripojenie, najneskôr do 7 dní od podania žiadosti. Po uhradení poplatku začne plynúť 30-dňová lehota do kedy Vám SPP - distribúcia zašle návrh zmluvy o pripojení, v prípade online žiadosti ju obdržíte na mail.

Zmluva o pripojení

Po obdržaní zmluvy máte 30 dní na jej podpísanie a opätovné zaslanie na distribúciu, v prípade tlačenej formy budete mať 2 exempláre, oba odosielate späť, jeden sa Vám vráti podpísaný spoločnosťou.

Projektová dokumentácia

Ďalším, dôležitým, krokom je vypracovanie projektovej dokumentácie a práve tu Vám vieme pomôcť a poskytnúť naše služby. Pripravíme pre Vás kompletnú dokumentáciu, ktorú už len stačí predložiť na schválenie do SPP - distribúcia, ktorá má na posúdenie 30 dní.

Realizácia plynovej prípojky

Okrem vyššie spomínanej projektovej dokumentácie Vám zrealizujeme výstavbu pripojovacieho plynovodu a odberného plynového zariadenia. Po dokončení výstavby a jej schválení SPP-D Vám pripravíme všetky potrebnú technicko-právnu dokumentáciu, ktorú následne odovzdáte SPP - distribúcia. Kontrolu prípojky SSP vykoná najneskôr 3 dni pred konečným zasipaním prípojky.

Zmluva o dodávke plynu

Ďalším krokom je zazmluvnenie dodávky plynu s niektorým z dodávateľov:

Ideálne je, ak si zmluvu dohodnete aspoň 30 dní pred začiatkom odberu plynu.

Žiadosť o realizáciu pripojenia

Po dokončení výstavby a zazmluvnení dodávateľa je potrebné podať SPP - distribúcia žiadosť o realizáciu pripojenia a montáž meradla. Termín pripojenia si dokážete prispôsobiť svojim potrebám. Žiadosť môžete podať opäť online, osobne na pobočke alebo poštou. SPP – distribúcia posúdi splnenie technických a obchodných podmienok pre pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete, a to najneskôr do 25 dní odo dňa predloženia úplnej žiadosti o realizáciu pripojenia a montáž meradla.

Montáž meradla

SPP - distrubúcia Vám zabezpečí montáž meradla najneskôr do 5 pracovných dní po splnení všetkých technických a obchodných podmienok pripojenia.

Vytvorenie novej, alebo obnova existujúcej plynovej prípojky je síce dlhodobejší proces, avšak, našou snahou je pomôcť Vám k splneniu všetkých technických špecifikácii na odbornej úrovni. Preto, ak zvažujete pripojenie a vybudovanie prípojky, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi Vám pomôžeme. 

späť na Blog