14.06.2021 Modernizácia kúrenia

Ako všetko v našej domácnosti sa dá modernizovať aj kúrenie. Teraz si možno hovoríte, že kompletná modernizácia stojí veľa peňazí… To áno, ale svoje súčasné kúrenie a ohrev vody dokážete modernizovať aj malými, finančne menej náročnými, úpravami, ktoré zefektivnia aj staršie vykurovacie systémy, v niektorých prípadoch až o 30%. V tomto článku by sme Vám chceli ukázať možnosti, ktoré dnešný moderný svet prináša a pokúsime sa Vám vysvetliť, kedy sa modernizácia oplatí, či v akom prípade viete požiadať o finančnú pomoc od štátu prostredníctvom dotácií.

Dôvodov na modernizáciu vykurovania je mnoho, no najčastejšie konáme až vtedy, keď dôjde k poruche na našom starom systéme, a ako sa hovorí, čo čert nechce, väčšinou sa takéto poruchy stávajú v zime, kedy systém funguje na plné obrátky. V takomto prípade väčšinou siahame po prvom systéme, ktorý je dostupný a zväčša nepozeráme na efektívnosť do budúcna, hlavne aby sa dalo kúriť. Takéto fatálne problémy nastávajú najmä pri starých systémoch, môžeme to porovnať napríklad so starým autom, čím staršie, tým poruchovejšie a sme stále nervóznejší, kedy naposledy “vydýchne”. Ďalším dôležitým faktorom, kvôli ktorému by sme mali premýšľať nad modernizáciou je efektivita samotného systému, kedy schopnosť efektívne spracovávať použité palivo klesá alebo je úplne zanedbateľná. No a určite je ideálne, ak sa do modernizácie alebo kompletnej výmeny pustíte v lete, kedy Vás nepríjemnosti spojené s výmenou nebudú obťažovať.

Poďme sa ale pozrieť na možnosti, ktoré nám súčasnosť ponúka. V závislosti od miery modernizácie sa nám ponúkajú možnosti:

Kondezačné kotly pracujú veľmi efektívne, najmä pre fakt, že samotný kondenzačný efekt spätne získava teplo akumulované v odpadovom plyne. Takýto druh kotla tak môže dosahovať účinnosť až 98%, to znamená, že dokáže takmer kompletne využiť používané palivo, avšak len za predpokladu, že sú vykurovacie telesá v dostatočnej veľkosti a teplota spätného toku sa dá obmedziť na teplotu približne 55°C. Výhodou tohto druhu kotla je aj možnosť výhodnej kombinácie s obnoviteľnými zdrojmi, ako napríklad solárne panely, ktoré môžu dostatočne pokryť nároky na výrobu teplej vody v letných mesiacoch. Nevýhodou takéhoto systému môžu byť práve obmedzenia v infraštruktúre inžinierskych sietí a teda absencia plynovej prípojky, ale napríklad aj vývoj cien fosílnych palív.

Systémy na pevné palivo síce u mnohých predstavujú akýsi punc romantiky, avšak častokrát so sebou prinášalo aj množstvo tvrdej práce. V súčasnosti však vieme takéto staré kotly nahradiť efektívnejšími spaľovacími zariadeniami, ktoré dokážu pracovať plne automaticky a bez zvyškov. Na tomto princípe pracujú kotly na peletky, ktoré si systém prostredníctvom dopravníka dokáže dávkovať automaticky priamo do kotla. Výhodou je, že systém funguje vďaka obnoviteľným zdrojom a samotné peletky sú vyrábané lisovaním kúskov dreva zo zbytkov z priemyselnej výroby.  No a nevýhodou je potreba veľkého priestoru na uskladnenie paliva.

Fotovoltaické a solárne systémy sú v prípade nákladov na prevádzku absolútne nulové, keďže zachytávajú slnečné žiarenie a transformujú ho na teplú vodu alebo elektrickú energiu. Obe technológie sa dajú perfektne využiť pri modernizácii kúrenia a sú vhodné ako kombinácia k takmer akémukoľvek kúreniu, ktoré už využívate. Pri takomto druhu modernizácie však musíte myslieť na to, že systém musí byť umiestnený na streche budovy, ideálne s orientáciou na juh, postačí však aj východná a západná orientácia bez tieňov, ktoré by na ňu mohli dopadať napríklad so susedných domov, či stromov. Aby sa však zabezpečila absolútna funkčnosť systému, bez potreby iných zdrojov tepla, je potrebné zabezpečiť zásobníky na uskladnenie naakumulovaného tepla, či elektrickej energie. Určitou nevýhodou sú obstarávacie náklady, ktoré sa však dajú kompenzovať s pomocou štátnej dotácie. 

Tepelné čerpadlá získavajú teplo na kúrenie a  prípravu teplej vody z environmentálnej energie ako sú voda, vzduch, či zem, ktorá je k dispozícii bezplatne s použitím malého množstva elektrickej energie potrebnej na prevádzku. Aj keď sú pri tomto spôsobe vykurovanie obstarávacie náklady vyššie, aj v tom prípade sa štát snaží kompenzovať časť nákladov prostredníctvom dotácií. Pri tomto type vykurovanie však treba mať na pamäti aj správne plánovanie týkajúce sa izolácie objektu, aby nedochádzalo k vyskoým únikom tepla a z úsporného systému sa rázom môže stať finančne náročné kúrenie.   

Čo by však malo predchádzať samotným úvahám o modernizácii je, aby Váš súčasný systém a podmienky domu zhodnotil odborník. V takomto prípade sa môžete obrátiť na nás, veľmi ochotne si s Vami prejdeme vaše očakávania, zhodnotíme súčasný stav vykurovacieho systému a samotnej budovy a navrhneme ideálne riešenie, prípadne Vám pomôžeme so získaním štátnej dotácie na nové zariadenie. 

späť na Blog