24.01.2022 Peletkový kotol - jednoduché kúrenie drevom

Neexistuje využívanejší a starší zdroj vykurovania ako drevo. Moderný prístup k tejto surovine má za následok, že aj s malou veľkosťou samotnej pelety dokážete získať obrovskú energiu v podobe tepla, nehovoriac o tom, že ide o priemyselne spracované zbytky z pilín a ťažby derva, čím sa zabezpečuje úplne spracovanie každej časti stromu a tým môžeme hovoriť o ekologickom spôsobe kúrenia. Zatiaľ čo pri klasickom spôsobe kúrenia drevom Vás čaká nemalá práca, ako kálanie, uskladnenie, či pravidelné prikladanie do kotla, v tomto prípade viete všetko nahradiť automatickým systémom dávkovania. Čo je teda vykurovanie peletami, ako funguje a koľko stojí samotné zariadenie, či pelety?

Pec na pelety je zdroj tepla, ktorý energiu na vykurovanie a ohrev teplej vody získava prostredníctvom spaľovania dreva. Na rozdiel od drevosplyňujúcich kotlov vykurovanie pomocou peletového kotla funguje vďaka dostatočnému zásobníku peliet aj bez častého prikladania dreva. Je to možné najmä vďaka tomu, že zariadenie spaľuje zlisované drevené trubičky, ktoré sú skladované buď priamo v kotle, alebo v externom zásobníku. Na druhú stranu, narozdiel od plynového vykurovania, kotle na pelety spaľujú ekologickú a obnoviteľnú surovinu - drevné pelety. Vďaka normovanému tvaru drevených výliskov funguje vykurovanie s peletami väčšinou plne automaticky a v kombinácii s pokročilou reguláciou dokáže optimalne reagovať na zmeny potreby tepla v objekte, bez manuálneho zásahu. Jediný zásah, ktorý je potrebný, je pri vynášaní popola ako zotatku po horení, avšak aj to len raz za jeden až dva týždne, pri niektorých zariadeniach len dva až trikrát za sezónu. V rámci automatizácie celého systému máte možnosť si zvoliť z dvoch úrovní - plne automatická alebo poloautomatická verzia. V prípade plnoautomatickej verzie nie je potrebná prítomnosť obsluhy, kedy sa palivo ku kotlu dostáva buď pomocou šnekového podávacieho dopravníka v tvare vrtáka, ktorý ale treba umiestniť do malej vzdialenosti od kotla, alebo prostredníctvom systému vákuového sania, ktorý je vďaka možnosti väčšieho množstva sacích bodov flexibilnejší a efektívnejší. V prípade poloautomatickej verzie je zásobník kotla plnený ručne (plný zásobník vydrží cca týždeň prevádzky) a následne už prebiehajú samočinné dodávky paliva do spalinovej komory. Niektoré modely vybavené GSM modulom, je možné ovládať aj na diaľku prostredníctvom smartfonu. 

Povedzme si niečo viac práve o spaľovanej surovine - peletách. Kúrenie peletami patrí medzi najvýhrevnejšie metódy aj navzdory veľkosti samotnej peletky. Drevené pelety sú ukážkovým príkladom ekologického aj efektívneho energetického využitia odpadu. Vznikajú v peletárniach stlačením drevného prachu, drte a pilín za vysokých teplôt a bez prídavku akýchkoľvek chemických spojív. Pri výbere správneho typu peletiek sa na začiatok stačí orientovať podľa farby samotnej pelety a vyberať tie svetlo sfarbené, pretože tmavšie odtiene naznačujú prítomnosť prímesí s horšou výhrevnosťou a väčším percentuálnym podielom popola. Okrem využitia dreveného odpadu, ktorý by inak prišiel navnimoč, má vykurovanie peletami aj ďalší ekologický benefit v podobe tzv. Neutrálnej bilancie CO2. Vedľajším produktom spaľovania peliet je totiž rovnaké množstvo oxidu uhličitého, ako spotrebuje pre svoj rast drevo, z ktorého sú vyrobené. 

Samotné spaľovanie peliet je veľmi vysoko účinné, pričom neprodukuje takmer žiadny dym ani zápach. Jednou výhod je aj to, že pelety neobsahujú síru, a teda pri ich spaľovaní, na rozdiel od uhlia, nevzniká oxid siričitý. 

Koľko ale takýto systém stojí? V rámci nákladov musíme rátať so skladovaním, obstarávacou cenou či cenu za palivo. Ak sa rozhodnete pre kotol s integrovaným zásobníkom peliet, nie sú potrebné žiadne náklady navyše na skladovanie peliet, ak však pôjdete cetou externého zásobníka, je potrebné rátať okrem nádoby na uskladnenie aj s dopravníkom do kotla a tu cena začína približne na cene 2 500€. Z hľadiska obstarávacích nákladov na zdroj tepla sa ceny líšia od vašich požiadaviek, kde jednoduché pece kúpiť už za približne 3 000 - 4 000€, cena peletového kotla s montážou sa začína na sume 6 000€. No a v neposlednom rade treba rátať s prevádzkovými nákladmi v podobe nákupu peliet. Vo všeobecnosti, ak sa nákup vykonáva mimo hlavnej vykurovacej sezóny sa cena za kilowat hodiny pohybuje na úrovni 4,63 centov, čo znamená výhodnejšie kúrenie ako prostredníctvom plynu, najmä ak zohľadníme súčasný rast cien energií. V prípade výberu vykurovacieho systému do domu bude hrať skôr cena kotla na pelety, ktorá je nepochybne vyššia. 

No a v neposlednom rade by sme mali spomenúť aj určité nevýhody celého systému.  Vhodné úložné priestory pre pelety sú kľúčovou súčasťou, pretože aby bol nákup paliva rentabilný, je ideálne ho riešiť na rok dopredu, čo však prináša otázku, kam s takým množstvom? Navyše ak musíme rátať s určitými podmienkami, v ktorých môžu byť pelety uskladnené. Tie si totiž vyžadujú uskladenie v interiéry budovy v čistom priestore, kde je stabilná klíma a predovšetkým nízka vlhkosť. Okrem iného treba myslieť na to, že ak si zvolíte výlučne peletový kotol, obmedzujete sa využitím druhu paliva a v takom prípade je potrebné uvažovať nad kombinovaným kotlom s dvoma oddelenými spaľovacími komorami. 

 

Na záver môžeme povedať, že ak zháňate vykurovacie teleso, ktorým si prajete dlhodobo vykurovať rodinný dom a nemáte problém s nárazovo vyššiou investíciou na začiatok, je pre Vás kotol na pelety výhodnou voľbou. Prináša podstatne viac pozitív ako negatív. 

späť na Blog