21.12.2021 Veľká účinnosť v malom obale - termostat

V súčasnosti sú termostatické hlavice prítomné v každom dome, či byte a aj napriek tomu sú jedným z prvkov kúrenia, na ktoré sa prihliada najmenej. Najmä, ak hovoríme o efektívnosti a energetickej úspornosti, sú práve termostaty jedným z kľúčových prvkov, ktoré Vám vedia ušetriť nemalé prostriedky. V nasledujúcom článku by sme sa chceli venovať práve týmto neoceniteľným pomocníkom a povieme si, aké druhy termostatických hlavíc existujú, ale aj to, že staré termostatické hlavice môžu byť príčinou vyšších nákladov na kúrenie.

Na úvod by sme si mohli povedať, aká je primárna úloha termostatických hlavíc a ako fungujú. Ako už z názvu samotného komponentu vyplýva, ich hlavnou úlohou je regulovať teplotu v miestnosti a to prostredníctvom spravidla jedného snímača a jedného ventilu. Otáčaním hlavice sa nastaví požadovaná teplota. Vo vnútri hlavice sa nachádza kvapalina, ktorá mení svoj objem v závislosti od teploty v miestnosti a ovláda tak kužel ventilu. Ak je v miestnosti príliš teplo, médiu sa rozpína a uzavrie ventil vo vykurovacom telese, čím sa zníži prietok horúcej vody a tým pádom sa odovzdáva menej tepla. Keď teplota opäť klesne, zmenší sa objem média v hlavici a otvorí sa ventil, vďaka čomu môže horúca voda opäť prúdiť cez vykurovacie teleso. Takto sa dá zjednodušene objasniť funkcia termostatu. Pri podlahovom vykurovaní merajú snímače teplotu v miestnosti a vysielajú elektronický signál k motoricky ovládaným ventilom, ktoré sa väčšinou nachádzajú v jednom alebo viacerých nástenných rozdeľovačoch. 

 

Aké druhy termostatických hlavíc poznáme?

Ak sa na tieto zariadenia pozeráme z hľadiska ich konštrukcie a funkcie, rozlišujeme 3 druhy termostatických hlavíc - manuálne nastaviteľné, digitálne programovateľné a elektrické rádiové. 

Manuálne nastaviteľné termostatické hlavice

Ide o najčastejšie používaný druh termostatických hlavíc, prinajmenšom ak ide o regulovanie vykurovacích telies. Vyvinuli sa z jednoduchých ručných ventilov a reagujú samostatne na zmeny teploty v miestnosti. Ide o jeden z najlacnejších a zároveň montážne najmenej náročných systémov. Ak však hovoríme o jednoduchosti zariadenia, musíme myslieť na to, že dokážu regulovať vždy len jedno vykurovacie teleso a rovnako musíme dbať na správne umiestnenie. 

Elektrické rádiové termostatické hlavice

Jednou z alternatív k tradičným manuálny hlaviciam sú elektrické rádiové jednotky, ktoré merajú teplo v miestnosti a regulujú väčšinou viacero ventilov s jedným elektrickým signálom. Samotné ventily sa podľa potreby otvárajú alebo zavárajú pomocou malého servomotora. Typické sú najmä pri podlahových vykurovacích systémoch. Aj napriek tomu, že je táto technika drahšia, vďaka efektívnej digitálnej regulácii sa postará o vyšší komfort, pretože pomocou inteligentných algoritmov možno vykurovací systém optimálne prispôsobiť potrebám každého priestoru a jeho užívateľa. Pri tomto systéme treba myslieť na to, že ak sú pri prevádzke potrebné batérie, je treba ich meniť každé 2-3 roky. 

Digitálne programovateľné termostatické hlavice

Tento typ hlavíc sa v princípe nachádza niekde medzi vyššie dvoma spomenutými systémami. Síce sa väčšinou inštalujú priamo na vykurovacie teleso, sú však schopné digitálnej komunikácie, pričom pri jednotlivých zariadeniach sa do pamäte dajú uložiť časy a teploty, pri niektorých drahších verziách je možné spojenie s inteligentnou reguláciou. Táto forma Samrt Home umožňuje vykurovanie aj kde nie ste priamo v objekte, napríklad prostredníctvom aplikácie v smartfóne. Opäť však treba myslieť na výmenu batérií, ak je na nich závislá ich prevádzka. 

 

Ak už vieme, aké máme možnosti a výber, mali by sme vedieť niečo aj o správnom umiestnení, aby vedeli v miestnosti merať teplotu kontinuálne. Aby celý systém zapínania a vypínanie kúrenia fungoval efektívne, nesmú sa snímacie prvky inštalovať do oblastí, v ktorých je teplota z rôznych dôvodov oveľa vyššia alebo nižšia. To sa môže stať napríklad pri termostatických hlaviciach na vykurovacích telesách, ktoré sa inštalujú za závesy, záclony alebo do výklenkov, pretože na týchto miestach sa hromadí teplo a skresľuje výsledok. Dôsledok: Aj keď v miestnosti ešte vôbec nie je správna teplota, vykurovacie telesá prestanú vykurovať. V takomto prípade pomôžu napríklad termostatické hlavice s diaľkovým snímačom. Pri týchto termostatických hlaviciach sú hlavica a ventil hydraulicky prepojené a dajú sa nainštalovať oddelene. 

 

Problémy môže spôsobiť montáž na týchto miestach:

To, či a v akej miere ovplyvňuje termostatická hlavica s ventilom náklady na vykurovanie, závisí od energetickej kvality budovy a od použitého vykurovacieho systému. Vysoké úspory sú možné predovšetkým v neizolovaných starých budovách s vykurovacími telesami, pretože v dôsledku malej tepelnej ochrany striech, okien alebo fasád sa stráca veľa tepla – aj vtedy, keď nikto nie je doma. Programovateľné alebo inteligentné termostatické hlavice môžu teploty v tomto čase znížiť a prispieť tak k šetreniu.

S každým stupňom Celzia, o ktorý priemerná teplota klesne, ušetria majitelia domov približne 6 percent nákladov na vykurovanie. V moderných a efektívne rekonštruovaných budovách sú pritom úspory nižšie. Dôvodom sú menšie tepelné straty. To znamená, že aj vtedy, keď je termostatická hlavica odstavená, klesajú teploty vďaka vysokej energetickej kvalite len mierne. Podobne je to pri podlahovom vykurovaní, ktoré v dôsledku svojej konštrukcie reaguje na zmenené nastavenia len veľmi pozvoľna. Ak ide o úsporu energie v dome, termostatické hlavice sú často podceňované. Ich výmena je však výhodná a môže prispieť k zníženiu nákladov na vykurovanie. A to nielen vďaka možnosti naprogramovať čas, keď má teplota klesnúť, ale aj vďaka vyváženým hydraulickým podmienkam v celom dome.

späť na Blog