28.03.2022 Vetráme

Je vetranie oknami historický prežitok? Naozaj je rekuperácia taká úsporná? Jedno je viac ako isté a to, že ak chceme žiť v zdravom a čistom prostredí, je pravidelné vetranie jednou z podmienok. Práve častým a pravidelným vetraním zabezpečujeme čerstvý vzduch v miestnostiach, regulujeme vlhkosť a bránime vzniku plesní. Pri vetraní oknami však dochádza k veľkému úniku tepla, najmä v zimných mesiacoch počas vykurovacej sezóny, preto by sme sa chceli v tomto článku venovať systému vetrania so spätným získavaním tepla, aké výhody prináša a na čo si treba dávať pozor, prípadne, koľko Vás takýto systém môže stáť.

 

Nové rodinné domy, byty, či kancelárske priestory sa stavajú v nízkoenergetickom alebo pasívnom štandarde. Základným kameňom je určite izolovanosť konštrukcie s nízkymi stratami tepelnej energie cez múry, okná, dvere, či strechu. Kvalitná izolácia však spôsobuje iný, zo zdravotného hľadiska, oveľa vážnejší problém - zastavenie cirkulácie vzduchu, čím sa znižuje jeho kvalita a má za následok napríklad vysokú vlhkosť spojenú s možným výskytom plesní. Práve časté vetranie prostredníctvom otvorených okien zabezpečí výmenu vzduchu, no zároveň spôsobí rýchly únik tepla z miestnosti, pričom sa predpokladá, že kvalitne zaizolovaný dom môžete takýmto vetraním stratiť takmer 30% tepla. Kladiete si otázku, ako takým stratám predchádzať? Riešením môže byť práve riadené vetranie s rekuperáciou tepla. 

 

 

Ako teda funguje riadené vetranie s rekuperáciou? V jednoduchosti, rekuperácia znamená v podstate spätné získavanie tepla. Je to proces zmiešavania vstupujúceho vzduchu zvonka a odvádzaným odpadovým vzduchom z vnútra objektu. Zatiaľ čo pri klasickom vetraní oknami odchádza teplý vzduch bez ďalšieho využitia preč, pri riadenom vetraní s rekuperáciou sa odpadové teplo vzduchu odovzdáva čerstvému, prichádzajúcemu, vzduchu, čím sa zabraňuje tepleným stratám. Základom celého systému riadeného vetrania je rekuperačná jednotka, pričom účinnosť tohto komponentu dosahuje 80-95%, čo znamená, že výmenou vzduchu, ktorá prebieha v tejto časti stráca približne 5-20% tepla. Systém funguje automaticky a zapína sa každé 2 až 4 hodiny, no frekvenciu je možné nastaviť podľa potreby. Snímače rekuperačného systému snímajú vlhkosť a množstvo CO2 v priestore a v prípade ich limitného prekročenia sa jednotka automaticky spustí.

 

 

Pri výbere systému treba brať do úvahy viacero faktorov a vlastností - od percenta účinnosti až po hlučnosť systému, či jeho výkon vzhľadom na veľkosť priestoru, do ktorého bude inštalovaný. Samotná konštrukcia systému pozostáva z protiprúdového výmenníka tepla, úsporných ventilátorov nasávajúcich vnútorný vzduch, dva filtre pre nasávanie čerstvého vzduchu a odpadového vzduchu. Častou súčasťou býva aj automatický bypass s klapkou pre obchádzanie výmenníka počas horúcich letných mesiacov. Neoddeliteľnou súčasťou systému riadeného vetrania s rekuperáciou sú vonkajšie rozvody v podobe potrubia odvádzajúceho a minimalizujúceho kondenzát. Ďalej sú to interiérové rozvody vzduchu s antibakteriálnou vnútornou vrstvou, ktoré sa dajú inštalovať pod podlahu alebo do podhľadu, či rozvodové boxy so vstavanými tlmičmi proti hluku. No a samozrejme, dôležitou súčasťou systému sú aj koncové ventily zabezpečujúce reguláciu prietoku privádzaného a odvádzaného vzduchu, či smer prúdenia.

 

 

Poďme si ale povedať aj niečo o výhodách, či nevýhodach systému, prípadne na čo si treba dávať pozor. Nespornou výhodou systému je samotná cirkulácia, teda pravidelná výmena vzduchu, najmä v priestoroch so zhoršenou kvalitou vzduchu pre rôzne pachy, napríklad kuchyňa, či s vyššou vlhkosťou ako sú kúpelne, či domáce wellness. Vďaka využívaniu tepla z odvetrávaného vzduchu dokáže lepšie hospodáriť s teplom v interiéri, najmä počas vykurovacej sezóny. Nemôžeme zabúdať na komfort v podobe automatického zapnutia vďaka detekcii hladiny CO2 v miestnosti, či účinnosti filtrov, ktoré zabraňujú vniku prachu a nečistôt z exteriéru, čo ocenia najmä alergici a astmatici. Tu však nesmieme zabúdať na pravidelnú údržbu systému, a to niekoľkokrát do roka, kedy je potrebné filtre vymeniť alebo vyčistiť v závislosti od miery znečistenia. Nevýhodou systému môže byť aj jeho výpadok, či už plánovaný (počas dovolenky) alebo spôsobený výpadkami prúdu, hovoríme však o dlhodobejších záležitostiach. Systém sa neodporúča vypínať, najmä preto, že vzduch môže začať prúdiť chaoticky a zadržaná voda v systéme sa môže začať zhromažďovať na nevhodných miestach, v krajných prípadoch až niekoľko litrov. Pri takomto vypnutí systému môžete rátať aj s nahromadením plesní napríklad vo filtroch, či dokonca v rozvodoch potrubia. Netreba však zabúdať na to, že ak plánujete inštaláciu takéhoto systému riadeného vetrania, Váš domov si vyžaduje kvalitnú a správnu izoláciu, okná a dvere by mali byť správne utesnené.

 

 

Ak sa teda rozhodnete zaobstarať si rekuperáciu, je potrebné myslieť na niekoľko skutočností.  Pri výbere rekuperácie rozhoduje počet ľudí (a zvierat), ktorí v danej domácnosti žijú. Normy hovoria o tom, že každú hodinu je potrebné dodať na jedného človeka asi 30 m3/h čistého vzduchu. Štvorčlenná domácnosť by tak mala mať rekuperačnú jednotku o výkone minimálne 120 m3/h. Štandardne sa však rekuperačné jednotky predimenzovávajú. Pokiaľ by rekuperácia fungovala na hraničných hodnotách svojho výkonu, mohla by byť hlučná a mať vyššiu spotrebu elektrickej energie. Preto by optimálne mala rekuperácia pracovať na zhruba 70% kapacity svojho výkonu. 

 

Rekuperácia predstavuje moderný a efektívny spôsob riadeného vetrania domácnosti. Hoci výška počiatočnej investície môže navýšiť rozpočet, nemali by ste sa nechať odradiť. Odmenou vám bude vždy čistý a čerstvý vzduch v domácnosti.

späť na Blog