30.06.2021 Plynové vykurovanie

V predchádzajúcom článku sme riešili, aké máte možnosti pri modernizácii kúrenia. Rovnako sme sa venovali téme plynofikácie a konkrétnemu postupu, ako požiadať o plynovú prípojku. Ak už teda vieme, aké sú možnosti a máme zriadenú plynovú prípojku, povedzme si aj niečo konkrétne o samotnom plynovom vykurovaní. V prípade, že zvažujete takýto spôsob vykurovania, máte k dispozícii široký výber, vzhľadom na to, že systém je relatívne kompaktný, priestorovo nenáročný a efektívny, je vhodný takmer do akéhokoľvek priestoru. V tomto článku sa okrem iného dozviete aké možnosti Vám ponúka vykurovanie plynom, ale aj približný rozpočet s akým by ste mali počítať pri modernizácii kúrenia.

Na úvod si povedzme, čo vlastne znamená vykurovanie plynom a čím sa vyznačuje. Zjednodušene povedané, plynové vykurovanie je systém, ktorý vyrába teplo a teplú vodu spaľovaním plynu. Čo ste možno netušili je, že tento systém sa v základe využíva už takmer 200 rokov, a je teda možné tvrdiť, že za to obdobie prešiel mnohými vylepšeniami a neustále sa vyvíja, aby bol nielen úsporný, ale aj komfortný a dokázal spolupracovať s modernými smart technológiami. S využívaním spaľovacieho efektu, vďaka ktorému sa dá dodatočné teplo na vykurovanie získavať aj zo spalín, dosahujú dnes moderné systémy na vykurovanie plynom stupeň účinnosti až do 98 percent. To znamená, že na vykurovanie budov a ohrev teplej vody umožňujú využiť takmer celé množstvo energie akumulovanej v palive. Systémy na vykurovanie plynom sú k dispozícii v rôznych výkonových rozsahoch a dajú sa tak inštalovať v takmer každej obytnej budove. Jediný predpoklad na fungovanie plynového vykurovania je, že musí byť k dispozícii plyn, a to buď formou prípojky na ulici, alebo zo zásobníka v záhrade. Pozoruhodným na plynovom vykurovaní však nie len energetická efektívnosť, ale aj kompaktná konštrukcia. 

Existuje niekoľko druhov kondenzačných kotlov, ktoré dokonale dokážu splniť takmer akúkoľvek požiadavku, ktorú by mohol mať budúci majiteľ. Okrem štandardného závesného kotla existujú napríklad aj zostavy, ktoré kombinujú samotný kotol spolu so zásobníkom teplej vody, či kompaktné kotly so zabudovaným zásobníkom vody, ktoré sú vhodné napríklad do menších priestorov. Ako ale fungujú? Ako už z jeho názvu vyplýva, je to kotol, ktorý využíva tzv. režim kondenzácie vodnej pary obsiahnutej v spalinách. Kondenzačný kotol využíva aj teplo obsiahnuté v spalinách, ktoré by inak odišlo komínom von. Ak znížime teplotu spalín v kotle pod rosný bod (tzv. bod kondenzácie), uvoľní sa vo výmenníku kotla skupenské teplo kondenzácie vodnej pary. Zjednodušene povedané, ochladená vykurovacia voda, ktorá sa vracia (tzv. spiatočka) z vykurovacieho systému sa pri vstupe do kotla ohrieva od teploty spalín, čím ich zákonite ochladzuje. Pri teplote vratnej vody približne do 55 °C pracuje kotol v kondenzačnom režime. Následne od spalín predhriata vykurovacia voda je v kotle dohriata na požadovanú teplotu. Vzhľadom na režim kondenzácie musí byť teplo výmenná plocha v kondenzačných kotloch vyrobená z antikorózneho materiálu, a zákonite tak musí byť voči korózii odolná aj komínová konštrukcia. Teplota spalín sa pohybuje v rozmedzí 40 – 90 °C. Tento kotol je prirodzene vhodný pre všetky druhy vykurovacích systémov, vrátane podlahového vykurovania. Účinnosť kondenzačných kotlov počítaná z tzv. spaľovacieho tepla dosahuje až 98 %. Zostávajúce dve percentá strácame: spalinami, sálaním kotla a v odvádzanom kondenzáte, čo sú naozaj len veľmi malé straty a využitie energie obsiahnutej v plyne je naozaj veľmi vysoké. 

Ak už takýto systém máte a stále túžite ešte viac ušetriť pri ohreve teplej vody, napríklad v letných mesiacoch, systém Vám okrem iného ponúka možnosť kombinácie s ekologickými spôsobmi a tak môžete využívať na ohrev vody napríklad energiu zo slnka, prostredníctvom solárnych kolektorov. V závislosti od toho, na akú veľkosť bude solárne zariadenie dimenzované, môže sa dom v lete a v prechodnom období vykurovať takmer výlučne s bezplatnou obnoviteľnou energiou. Keď sa vonku ochladí, zapne sa automaticky plynový vykurovací systém a zabezpečí, aby bolo k dispozícii vždy dostatok tepla. Okrem klesajúcich nákladov na vykurovanie odľahčuje aj životné prostredie.

Poďme sa ale pozrieť na náklady, s ktorými by ste mali približne počítať. Ak začínate takpovediac od základov a plánujete zriadenie plynovej prípojky, tak by ste mali rátať s počiatočnou investíciou približne 1500€, ktorá zahŕňa projektovú dokumentáciu a samotnú realizáciu prípojky. Cenu samozrejme ovplyvňuje aj dĺžka od najbližšieho bodu pripojenia k domu. Postup ako požiadať o plynovú prípojku nájdete tu. Potom tu máme samotný vykurovací systém, kde cenu ovplyvňuje aj samotný spôsob odovzdávania tepla, či budeme voliť podlahové kúrenie alebo kúrenie prostredníctvom radiátorov a cena sa pohybuje približne 6000€ pri radiátoroch a od 8000 € pri podlahovom kúrení (kondenzačný kotol + systém odovzdávania tepla), ak hovoríme o dome o rozlohe cca 150m2. Pri rozhodovaní o zvolení spôsobu odovzdávania tepla by Vám mohol pomôcť aj náš článok, ktorý nájdete tu. Ak však uvažujete o úspore v podobe prevádzkových nákladov a dlhodobých nákladov do budúcna vo forme slnečných kolektorov, mali by ste počítať s investíciou približne 4000-5000€, samozrejme rozhoduje samotná veľkosť a účel, na ktorých ich plánujete využívať. Túto čiastku si viete znížiť prostredníctvom štátnej dotácie, ktorá sa pohybuje vo výške 1500€. 

Zhrnuté a podčiarknuté – kondenzačná technika je to najlepšie, čo si dnes môžeme na trhu vybrať z pohľadu efektívnosti spaľovania zemného plynu, ako aj z pohľadu ochrany životného prostredia. Je potrebné rovnako pripomenúť, že kondenzačný kotol je možné použiť pre všetky druhy vykurovacích systémov, od tých najmodernejších ako sú podlahové vykurovanie, stenové vykurovanie, stropné vykurovanie, až po klasické konvenčné systémy (radiátory), ktoré sú inštalované vo väčšine rodinných domov. Netreba však zabudnúť, že kvalitne vypracovaný projekt je základom pre správnu voľbu parametrov kondenzačného kotla a vykurovacieho systému. Preto ak uvažujete nad zmenou, či budujete nový dom a riešite kúrenie, neváhajte nás kontaktovať pre cenovú ponku.

späť na Blog